Terminai ir sąlygos

§ 1

Bendrosios nuostatos

1. Šie nuostatai (toliau vadinami "Taisyklėmis") nustato Dalyvavimo partnerystės programoje sąlygas, susijusias su subjektų, kurie kreipiasi dėl ASDIRECT Sp. z o oo kurios būstinė Lodzėje (90-560), ul. Karolewska 13C lok. 31, įregistruotas į Lodzės miesto apylinkės verslininkų registrą pagal įrašo Nr. 0000349742, pramoninio identifikavimo numerį (REGON) 121164104, mokesčių identifikavimo numerį (NIP) 5492391545, akcinį kapitalą 12 900 PLN (toliau - ASDIRECT ") dėl interneto paslaugų, kurias ASDIRECT teikia per www.autodna.lt ir UAB „AutoDNA LT“ įmonės kodas 304761988, Architektų g. 56-101, Vilnius, Lietuva (toliau" autoDNA svetainė ").

2. UAB „AutoDNA LT“ partnerystės programos tikslas yra skatinti autoDNA svetainę ir padidinti ASDIRECT ir UAB „AutoDNA LT“ siūlomų paslaugų pardavimą per autoDNA svetainę.

3.Dalyvavimas partnerystės programoje yra savanoriškas ir nemokamas.

 

§ 2

Tapti partneriu

1. Kas gali dalyvauti partnerystės programoje:

a) kiekvienas juridinis asmuo ar verslo subjektas, turintis teisnumą,

b) kiekvienas savarankiškai dirbantis fizinis asmuo.

2. Dalyvavimo programoje gali dalyvauti verslo subjektai, kaip aprašyta ankstesniame skyriuje, kurie:

a) turi svetainę ar tinklaraštį, skirtą jų verslo veiklai;

b) teisingai užsiregistravote naudodamiesi afilio formatu, pateiktu www.afilio.autodna.lt ir sukūrę Partnerių sąskaitą (toliau - "Partnerių sąskaita"),

c) pateikė tikrus, tikslius ir išsamius duomenis, įskaitant asmens duomenis,

d) sutiko su UAB „AutoDNA LT“ partnerių programos sąlygomis,

e) sutiko pateikti savo asmens duomenis (kaip nurodyta šios dalies c punkte), kuriuos tvarko UAB „AutoDNA LT“,

f) pateikė UAB „AutoDNA LT“ reikalaujamus papildomus duomenis ar dokumentus tokiomis datomis, kurias nurodė UAB „AutoDNA LT“.

3. Jei įvykdysite čia išdėstytas sąlygas, negarantuojame Partnerio statuso ir tokiu būdu nesuteikia verslo subjektams, kaip aprašyta 1 ir 2 skyriuose, prašyti UAB „AutoDNA LT“ partnerių statuso ar bet kokio bendradarbiavimo formos.

4. Sprendimas suteikti ar atmesti partnerio statusą verslo subjektui priimamas atlikus paraiškos formos ir papildomų duomenų (jei taikoma) patikrinimą UAB „AutoDNA LT“.

5. UAB „AutoDNA LT“ pasilieka sau teisę savo nuožiūra atsisakyti Asociacijos statuso patogumui.

6. UAB „AutoDNA LT“ informuos verslo subjektus, kurie kreipiasi dėl tokio statuso suteikimo partnerio statuso, el. paštu arba telefonu.

7. Kai prisijungėte prie Partnerių programos, partneriai gauna prieigą prie "Affiliate" paskyros funkcijų, leidžiančios jiems atsisiųsti turinį, kurį vėliau galima įkelti į savo svetainę ar tinklaraštį kaip bendradarbiavimo su UAB „AutoDNA LT“ formą. Tai pradeda UAB „AutoDNA LT“ ir partnerio bendradarbiavimą.

8. Kiekvienas verslo subjektas, kuris kreipiasi dėl partnerio statuso, ir kiekvienas partneris gali turėti tik vieną partnerių sąskaitą.

 

§ 3

Partnerių sutartis

1. "Affiliate" sutartis bus siunčiama UAB „AutoDNA LT“ į įmonės, kuriai buvo suteiktas partnerių statusas, el. pašto adresą.

2. UAB „AutoDNA LT“ išsiųs dvi pasirašytas Susitarimo kopijas su priedais partnerio adresu. Partneris privalo pasirašyti tiek Sutarties kopijas, tiek visus priedus ir atsiųsti vieną pasirašytą kopiją kartu su vienu priedų rinkiniu UAB „AutoDNA LT“ adresu ne vėliau kaip per 60 dienų nuo Sutarties ir priedų kopijų gavimo. Partneris taip pat privalo pridėti prie pasirašytos afilio sutarties šiuos dokumentus: Įregistravimo į nacionalinį oficialų verslo subjektų registrą (REGON) kopiją, Mokesčio identifikavimo numerio suteikimo pažymėjimo kopiją ir kopiją įregistravimo įmonės veiklos registre registre arba Nacionalinio teismo registro atnaujinto išrašo kopija.

3. UAB „AutoDNA LT“ pasilieka teisę keisti komisinius pagrįsto atlyginimo iš Dalyvio skaičiavimo sąlygas ir pakeisti Partnerių sutarties 1 priedėlyje nustatytas atlyginimo ribas, nusiųsdamas naujas komisinių pagrindu apskaičiuojamąsias sąlygas atlyginimas dėl partnerio ar naujos atlyginimo ribos, Partnerio el. pašto adresu, arba pateikiant informaciją apie tokius pakeitimus Affiliate sąskaitoje. Pirmiau minėti pakeitimai įsigalioja 14 dienų po to, kai jie siunčiami į partnerio el. Pašto adresą arba pateikiami informacija apie tokius pakeitimus Affiliate sąskaitoje. Partneris turi teisę nedelsiant nutraukti sutartį ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kai įsigaliojo minėti pakeitimai.

4."Affiliate" paskyra bus aktyvuota UAB „AutoDNA LT", kai UAB „AutoDNA LT“ gaus partnerių sutartį kartu su priedais, kuriuos pasirašo partneris. Nuo aktyvavimo momento partneris gauna prieigą prie pvz., šių funkcijų:

a) stebėti klientų, įsigijusių UAB „AutoDNA LT“ paslaugas per autoDNA, skaičių po to, kai jie buvo nukreipti į "autoDNA" svetainę iš "Affiliate" svetainės ar tinklaraščio,

b) kontroliuoti komisinio atlyginimo dydį, atsiradusį dėl partnerio,

c) rengti ataskaitas apie komisinį atlyginimą,

d) iatšaukia atlyginimą pagal Sąskaitoje dalyvaujančioje sutartyje ir Sutarties 1 priedėlyje išdėstytas sąlygas. Kol pasirašyta Partnerių sutarties su priedais kopija nepateikiama į UAB „AutoDNA LT“, partneris neturi teisės reikalauti atlyginimo, mokėtino dalyvaujant Partnerių programai.

 

§ 4

Bendradarbiavimo sąlygos

1 Išsamūs UAB „AutoDNA LT“ ir Partnerio bendradarbiavimo principai nustatomi UAB „AutoDNA LT“ ir partnerio pasirašytoje partnerių sutartyje.

2.Bendradarbiavimo metu partneriai įsipareigoja:

a) reklamuoti AutoDNA svetainę ir paslaugas, kurias siūlo UAB „AutoDNA LT“, įtraukdama nuorodas į UAB „AutoDNA LT“ turinį (toliau "Nuorodos") ir kitą reklaminį turinį, kurį UAB „AutoDNA LT“ pateikia arba patvirtino partneris į savo tinklalapyį ar tinklaraštį, kad potencialus klientas būtų nukreipiamas į UAB „AutoDNA LT“ svetainę,

b) reklamuoti AutoDNA tinklalapį ir UAB „AutoDNA LT“ siūlomas paslaugas per autoDNA svetainę pagal teisinius reikalavimus, socialinio elgesio ir geros praktikos taisykles,

c) ypač rūpintis autoDNA svetainės ir UAB „AutoDNA LT“ reputacija,

3. Jei partneriai turi teisę įtraukti tokį turinį į kitas svetaines, o ne į savo tinklalapį ar tinklaraštį, jie gali įtraukti nuorodas į šias svetaines. UAB „AutoDNA LT“ pasilieka teisę reikalauti, kad partneris iš konkrečios svetainės pašalintų šias Nuorodas.

4. Partneriai taip pat gali įtraukti nuorodas į reklaminius skelbimus.

5. Partneriai įsipareigoja pranešti UAB „AutoDNA LT“ apie bet kokius jų duomenų pakeitimus ne vėliau kaip per 7 dienas nuo pakeitimo.

6. Partneriai įsipareigoja informuoti UAB „AutoDNA LT" apie bet kokį įvykį, kuris gali turėti įtakos tolesniam bendradarbiavimui tarp nurodyto partnerio ir UAB „AutoDNA LT“, ne vėliau kaip per 7 dienas nuo įvykio atsiradimo.

7. Partneriai įsipareigoja informuoti UAB „AutoDNA LT“ apie bet kokias problemas, susijusias su prieiga prie "Affiliate" tinklaraščio ar svetainės, tikėtino svetainės ištrynimo, naudojimosi teisės arba nuosavybės į partnerių tinklaraščio ar svetainės perleidimo bei bet kokių kliūčių peradresuoti į autoDNA svetainę ar neįmanoma nukreipti potencialų klientą į tinklaraštį ar svetainę.

8. Galimo kliento nukreipimas į autoDNA svetainę turi būti vykdomas atsižvelgiant į teisinius reikalavimus, socialinio elgesio taisykles ir gerąją praktiką. Ypatingą dėmesį reikia atkreipti į tai, kad tokia UAB „AutoDNA LT“ reklama per autoDNA svetainę nėra įžeidžianti.

9. Galimo kliento nukreipimas į autoDNA svetainę naudojant nuorodą turėtų būti įmanomas tik tuomet, kai potencialus klientas spustelėja tam tikrą lauką ar skirtuką svetainėje ar tinklaraštyje arba atlikdamas kitą potencialaus UAB „AutoDNA LT“ kliento veiksmus.

10.Draudžiama atlikti šiuos veiksmus:

a) partneris, kuris siunčia didelį kiekį nepageidaujamo turinio, ypač elektroninio pašto žinučių ar reklaminių medžiagų, susijusių su autoDNA tinklapiu,

b) sudaryti potencialiems klientams galimybę naudotis "Affiliate" siūloma paslauga arba suteikti prieigą prie "Affiliate" svetainės ar tinklaraščio naudodami nuorodą, pateiktą AutoDNA svetainėje, arba naudodamiesi paslauga, kurią UAB „AutoDNA LT“ teikia per autoDNA paslaugą,

c) potencialaus kliento nukreipimas į "AutoDNA" svetainę iš "Affiliate" svetainės ar tinklaraščio iškart po to, kai potencialus klientas pateko į "Affiliate" svetainę ar tinklaraštį,

d) skelbti Partnerių tinklalapyje, tinklaraštyje ar bet kokiose kitose svetainėse bet kokią reklaminę medžiagą, susijusią su UAB „AutoDNA LT“, tačiau nepatvirtintą ar nepateiktą Partneriui,

e) reklamuoti AutoDNA svetainę ar paslaugą, kurią UAB „AutoDNA LT“ siūlo bet kokie veiksmai, nenustatyti Partnerių sutartyje arba raštu nepatvirtinti UAB „AutoDNA LT“.

e) įtraukti Partnerių tinklalapyje ar tinklaraštyje ar kitose svetainėse bet kokį turinį ar medžiagas, dėl kurių interneto vartotojai gali manyti, kad partneriai turi teisę į bet kokią teisę į "AutoDNA" paslaugą; ypatingas dėmesys turi būti skiriamas tam, kad jokiu būdu nenumatytų, kad "Affiliate" teikia bet kokią paslaugą per autoDNA svetainę.

 

§ 5

Atlyginimas

1. Iš komisijos sudaryto atlyginimo už Dalyvį dydis ir jo atsisakymo sąlygos nustatomi Partnerio sutartyje, kurią pasirašo partneris ir UAB „AutoDNA LT“.

2. Kiekvienas atvejis, kai potencialus klientas peradresuojamas iš "Affiliate" svetainės ar tinklaraščio į autoDNA svetainę, bus užregistruotas "AutoDNA" svetainėje, išsaugodamas "partnerio" vadinamą "slapuką". Atlyginimo suma apskaičiuojama atsižvelgiant į klientų, kurie buvo nukreipti iš Partnerių tinklalapio ar tinklaraščio, apsilankymų skaičių ir nusipirktų UAB „AutoDNA LT“ teikiamų paslaugų pagal Partnerių sutartyje nustatytas taisykles. Atlyginimas mokamas tik tais atvejais, kai klientas buvo nukreiptas iš Partnerių tinklalapio ar tinklaraščio ir per ne vėliau kaip per 100 dienų nuo pirmosios peradresavimo įsigys UAB „AutoDNA LT“ paslaugą per autoDNA svetainę. Atlyginimas apskaičiuojamas remiantis kiekviena kliento supirkta paslauga ne vėliau kaip per 100 dienų nuo pirmosios peradresavimo iš partnerių svetainės ar tinklaraščio, ty nuo tos dienos, kai buvo sukurtas "slapukų" failas. Po 100 dienų, nurodytų ankstesniame sakinyje, atlyginimas mokamas tik tais atvejais, kai klientas, apibrėžęs ankstesniame sakinyje, nupirko paslaugą dėl to, kad jis buvo peradresuotas iš Partnerio tinklalapio ar tinklaraščio po 100 dienų, nurodytų pirmiau minėtame sakinyje atlyginimas bus mokamas už kiekvieną klientų aptarnavimo pardavimą per 100 dienų nuo tokios kitos peradresavimo iš "Affiliate" svetainės ar tinklaraščio, ty nuo tos dienos, kai buvo sukurtas "slapukų" failas.

3. Partneris turi teisę reikalauti atšaukti komisinį atlyginimą, kai atlyginimo suma yra ne mažesnė nei 100 eur neto.

4. Atlyginimas perduodamas Affiliate banko sąskaitai. Partneris išrašo sąskaitas faktūras, mokamas per 21 dieną, remiantis atlyginimo apskaičiavimo ataskaita, sukurta iki kiekvieno mėnesio 7 dienos. Partneris turi teisę sąskaitoje faktūroje nurodyti sumą, nurodytą atlyginimo apskaičiavimo ataskaitoje, sukurtoje "Paskyros" skirtuke, esančiuose "Partnerių sąskaita".

5. Partneris įsipareigoja išduoti ir pristatyti UAB „AutoDNA LT“ sąskaitas faktūras pagal šią sutartį ne vėliau kaip septintą mėnesio, einančio po mėnesio ar mėnesių, už kuriuos mokamas atlyginimas, dienos. Kiekviena sąskaita faktūra sukuriama pagal atlyginimo apskaičiavimo ataskaitą, sukurtą "Paskyros" skirtuke "Partnerių sąskaita".

6. Sąskaitos faktūros pristatomos UAB „AutoDNA LT“ elektroniniu paštu šiuo adresu: pagalba.afilio@autodna.lt arba registruotu laišku UAB „AutoDNA LT“ adresu.

7. Partneris įsipareigoja pateikti įregistravimo nacionaliniame oficialiajame verslo subjektų registre (REGON) pažymėjimo kopiją, mokesčių mokėtojo identifikavimo numerio suteikimo pažymėjimo kopiją ir įregistravimo pažymėjimo kopiją versle veiklos registras arba Atnaujinto išrašo iš nacionalinio teismo registro kopija, jei to prašo UAB „AutoDNA LT“.

8. Partneris įsipareigoja pristatyti ankstesniame skirsnyje nustatytus dokumentus ne vėliau kaip per 7 dienas nuo to laiko, kai UAB „AutoDNA LT“ jų paprašė.

9. UAB „AutoDNA LT“ pasilieka teisę neleisti sumokėti sąskaitoje faktūroje apskaičiuoto atlyginimo, jei kyla abejonių dėl partnerio pateiktų dokumentų autentiškumo, nuo atlyginimo už partnerį sumos ar dėl partnerio teikiamos paslaugos kokybės Partnerystės sutarties sąlygų tenkinimo.

10. Jei UAB „AutoDNA LT“ nutraukia Asociacijos sutartį dėl partnerio kaltės, Affiliate Partneris praranda teisę reikalauti atlyginimo.

11. Partnerio sutarties nutraukimas Partnerio rezultatuose suteikia Partneriui teisę pareikalauti atlyginimo tik tuo atveju, jei mokėtina suma yra ne mažesnė nei 100 eur neto.

 

§ 6

UAB „AutoDNA LT“ teisės

1. UAB „AutoDNA LT“ pasilieka teisę sustabdyti ar atleisti tam tikro partnerio statusą arba nedelsiant nutraukti partnerio sutartį, jei:

a)UAB „AutoDNA LT“ turi pagrįstų priežasčių manyti, kad partneris vykdo veiksmus, prieštaraujančius teisiniams reikalavimams, socialinio elgesio ir geros praktikos taisyklėms, arba UAB „AutoDNA LT“ veiklai,

b) Partneris užsiima nesąžininga ar prieštaraujančia šioms taisyklėms arba partnerystės sutarčiai veikla,

c) Partneris nevykdo arba netinkamai vykdo įsipareigojimus pagal Partnerių sutartį,

d) Dalyvis nustojo laikytis 2 skyriuje nustatytų sąlygų. 1 ir 2 šių Taisyklių ar Sąskaitų sutarties sąlygų,

e) tolesnis bendradarbiavimas gali pakenkti UAB „AutoDNA LT“ reputacijai arba manoma, kad UAB „AutoDNA LT“ vykdo neteisėtus veiksmus.

2. Ankstesniuose skirsniuose aprašytais atvejais partneris privalo pašalinti netinkamą turinį, dėl kurio buvo sustabdytas ar atšauktas atitinkamo partnerio sąskaita ar nutraukta Partnerių sutartis, ir tokio turinio paskelbimo rezultatai, nedelsiant.

3. Jei partneris nesugebės ištrinti netinkamo turinio, nustatyto ankstesniame skyriuje, UAB „AutoDNA LT“ pasilieka teisę nesumokėti atlyginimo.

 

§ 7

Asmeniniai duomenys

1. Asmeniniai duomenys, apdoroti mūsų tinklalapyje šių Taisyklių prasme ir sąlygas administruoja Paslaugų teikėjas. Kalbant apie tikslą ir taikymo sritį, asmens duomenys tvarkomi pagal mūsų svetainėje paskelbtą privatumo politiką. Privatumo politikoje išvardijamos taisyklės, taikomos administratoriams tvarkant asmens duomenis siekiant teikti paslaugą per tinklalapį. Ji nustato pagrindą, tikslus ir asmens duomenų tvarkymo sritis, taip pat asmenų, kurių asmeniniai duomenys yra apdorojami. Ji taip pat nustato slapukų ir analizės priemonių naudojimą interneto svetainė. Svetainės naudojimas yra savanoriškas, taip pat asmens duomenys pateikiami svetainės vartotojo, išskyrus atvejus, numatytus privatumo politikoje.

2. UAB „AutoDNA LT“ apdoros rangovo ir rangovų statusą teikiančių subjektų asmens duomenis pagal 2016 m. Balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir laisvą tokių duomenų judėjimą ir panaikinantį Direktyvą 95/46 / EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)

 

§ 8

Sutarties nutraukimas

1. Institucijos, kurios kreipiasi dėl partnerio statuso, bet kuriuo metu turi teisę atsistatydinti iš dalyvavimo partnerystės programoje. Norėdamas atsistatydinti tokį subjektą UAB „AutoDNA LT“ turi pranešti apie savo atsistatydinimą elektroniniu paštu, išsiųstame adresu afilio@autodna.lt, ir registruotu laišku su rašytu pareiškimu apie prisijungimo sutarties nutraukimą UAB „AutoDNA LT“ adresu.

2. Apartamentinė sutartis gali būti nutraukta pagal jame nustatytas sąlygas.

3.Jei UAB „AutoDNA LT“ nustos teikti paslaugas "AutoDNA" tinklalapyje, ypač dėl svetainės ištrynimo ar nuosavybės teisės perleidimo kitam subjektui, Partnerių programa bus nutraukta tą dieną, kai įvyks toks įvykis.

 

§ 9

Atsakomybė

a) a) UAB „AutoDNA LT“ neatsako už tai, kad negalėjo išsaugoti partnerio "slapukų" failo po to, kai potencialus klientas buvo nukreiptas į "autoDNA" svetainę iš "Affiliate" svetainės ar tinklaraščio.

 

§ 10

Baigiamosios nuostatos

UAB „AutoDNA LT“ pasilieka teisę keisti šiuos reglamentus. Šių Taisyklių pakeitimai įsigalios tą dieną, kai jie bus paskelbti AutoDNA svetainėje.

2. UAB „AutoDNA LT“ informuoja partnerį apie šių Taisyklių pakeitimą. Tokių pakeitimų priėmimo atveju, partneris turi teisę nutraukti partnerystės sutartį per 14 dienų nuo pakeitimų įsigaliojimo, apie tai įspėja prieš 30 dienų

3. UAB „AutoDNA LT“ pasilieka sau teisę bet kuriuo metu nutraukti ar sustabdyti partnerystės programą.

4. Jei atsiranda neatitikimų tarp šių Taisyklių ir Susitarimo sutarties nuostatų, atitinkamai taikomos Partnerių sutarties nuostatos.

5. Bet kuriuos ginčus dėl šių Taisyklių ar Susitarimo sprendžia teismas, turintis jurisdikciją UAB „AutoDNA LT“ buveinės adresu.

6. Visais čia nenagrinėjamais klausimais atitinkamai taikomos atitinkamos Lietuvos įstatymo nuostatos, ypač atsižvelgiant į Civilinio kodekso nuostatas.

 

Jeigu turėtumėte papildomų klausimų, juos užduoti galite naudodamiesi kontaktų forma.