Terminai ir sąlygos

§ 1

Bendrosios nuostatos

1.Šie reglamentai (toliau - Taisyklės) nustato dalyvavimo partnerių programoje sąlygas ir ASDIRECT Sp. z o.o. jos būstinė Lodzėje (90-560), ul. Karolewska 13C lok. 31, įrašytas į verslininkų registrą Lodzės miesto apylinkės teisme pagal įrašą Nr. 0000349742, pramonės identifikacijos numeris (REGON) 121164104, mokesčių identifikavimo numeris (NIP) 5492391545, akcinis kapitalas 12,900 PLN (toliau - „ ASDIRECT “), ir subjektas, kuris prašo partnerio statuso su ASDIRECT dėl internetinių paslaugų, kurias teikia ASDIRECT per www.autodna.lt svetainę (toliau -„ autoDNA “svetainė).

2. „ASDIRECT“ partnerių programos tikslas yra reklamuoti autoDNA svetainę ir padidinti ASDIRECT teikiamų paslaugų pardavimus per autoDNA svetainę.

3. Dalyvavimas partnerių programoje yra savanoriškas ir neatlygintinas.

§ 2

Tapimas afiliatu

1. Kas gali dalyvauti partnerių programoje:

a) kiekvienas juridinis asmuo arba verslo subjektas turintis teisnumą,

b) kiekvienas savarankiškai dirbantis fizinis asmuo.

2. Dalyvavimas partnerių programoje yra prieinamas verslo subjektams, kaip aprašyta ankstesniame skyriuje:

a) paleisti savo verslo veiklai skirtą svetainę ar tinklaraštį,

b) teisingai prisijungė per afiliato formą, kurią galite rasti www.afilio.autodna.lt, ir taip sukūrė Partnerių sąskaitą (toliau - „Partnerių sąskaita“),

c) pateikė teisingus ir išsamius duomenis, įskaitant asmens duomenis,

d) priėmė ASDIRECT partnerių programos sąlygas,

e) sutiko, kad ASDIRECT tvarkytų savo asmens duomenis (kaip nurodyta šios dalies c punkte);

f) pateikė ASDIRECT paprašytus papildomus duomenis ar dokumentus tokiomis datomis, kurias nurodė ASDIRECT.

3. Laikantis čia išdėstytų sąlygų, negarantuoja Partnerio statuso ir todėl nesuteikia 1 ir 2 skirsniuose nurodytų verslo subjektų teisės prašyti „ASDIRECT“ partnerio statuso ar bet kokios formos bendradarbiavimo.

4. Sprendimas duoti ar atsisakyti partnerio statuso verslo subjektui atliekamas patikrinus paraiškos formą ir papildomus duomenis (jei taikoma) ASDIRECT.

5. ASDIRECT pasilieka teisę savo nuožiūra atsisakyti partnerio statuso.

6. ASDIRECT informuos verslo subjektą, kuris kreipiasi dėl partnerio statuso, apie tokio statuso suteikimą, išsiųsdamas el. Laišką į minėto subjekto nurodytą el.

7. Įtraukę į „Affiliate“ programą, afiliatai gali naudotis „Affiliate Account“ funkcijomis, leidžiančiomis atsisiųsti turinį, kurį vėliau galima įkelti į savo svetainę ar tinklaraštį kaip bendradarbiavimo su ASDIRECT forma. Tai pradeda bendradarbiauti su ASDIRECT ir partneriu.

8. Kiekvienas verslo subjektas, kreipiantis dėl partnerio statuso, ir kiekvienas afiliatas gali turėti tik vieną partnerių paskyrą.

§ 3

Partnerių sutartis

1. Partnerių sutartį ASDIRECT išsiųs į verslo subjekto, kuriam suteiktas filialo statusas, el. Pašto adresą.

2. ASDIRECT atsiųs dvi sutarties kopijas su priedais į partnerio adresą. Partneris privalo pasirašyti abi Sutarties ir visų priedų kopijas ir ne vėliau kaip per 20 dienų nuo Sutarties ir priedų gavimo dienos išsiųsti vieną kopiją kartu su vienu priedų rinkiniu ASDIRECT adresu. Filialas taip pat privalo pasirašyti pasirašytą Partnerių sutartį su šiais dokumentais: atvykimo į nacionalinį oficialų verslo subjektų registrą (REGON) pažymėjimo kopija, Mokesčių identifikavimo numerio suteikimo liudijimo (NIP) kopija ir kopija Įrašo įvežimo į verslo veiklos registrą arba atnaujinto išrašo iš Nacionalinio teismo registro kopija.

3.ASDIRECT pasilieka teisę keisti filialui mokėtino komisinio atlyginimo apskaičiavimo sąlygas ir keisti Partnerystės sutarties 1 priedėlyje nustatytas atlyginimo ribas, nusiųsdama naujas komisinio mokesčio apskaičiavimo sąlygas. atlygis, mokamas Partneriui, arba naujos atlyginimų ribos Partnerio el. pašto adresu arba teikiant informaciją apie tokius pakeitimus Partnerių sąskaitoje. Pirmiau minėti pakeitimai įsigalios 14 dienų po to, kai jie bus išsiųsti į Partnerio el. Pašto adresą arba pateikiami duomenys apie tokius pakeitimus Partnerių paskyroje. Partneris turi teisę nedelsiant nutraukti sutartį ne vėliau kaip per 14 dienų nuo minėtų pakeitimų įsigaliojimo dienos.

4. „ASDIRECT“ prisijungs prie „Accounting“ sąskaitos po to, kai ASDIRECT priims partnerių sutartį kartu su priedais, kuriuos pasirašo partneris. Nuo aktyvavimo momento Partneris gauna prieigą, pvz. šios funkcijos:

a) stebėti klientų, kurie per ASDIRECT paslaugas įsigijo autoDNA, skaičių po to, kai jie buvo nukreipti į autoDNA svetainę iš partnerių svetainės ar tinklaraščio,

b) komisinio atlygio sumos, priklausančios partneriui, stebėjimas,

c) ataskaitos apie komisinį atlyginimą, kurį gauna partneris,

d) atlyginimo atsiėmimas pagal sąlygas, nustatytas Partnerių sutartyje ir Sutarties 1 priede. Kol ASDIRECT nepristatys pasirašytos Partnerystės sutarties su priedėliais kopijos, Partneris neturi teisės reikalauti atlyginimo dėl dalyvavimo Partnerių programoje.

§ 4

Bendradarbiavimo sąlygos

1. Išsamios ASDIRECT ir Partnerių bendradarbiavimo sąlygos nustatomos Partnerystės sutartyje, kurią pasirašė ASDIRECT ir Partneris.

2.Kaip bendradarbiaujant, filialai įsipareigoja:

a) reklamuoti autoDNA svetainę ir paslaugas, kurias siūlo ASDIRECT, įtraukdama nuorodas į ASDIRECT turinį (toliau - „Nuorodos“) ir kitą reklamos turinį, kurį teikia arba patvirtino ASDIRECT partnerio tinklalapyje ar tinklaraštyje arba kitose svetainėse, leidžiančiose potencialiems klientams nukreipti į ASDIRECT svetainę,

b) reklamuoti autoDNA svetainę ir paslaugas, kurias siūlo ASDIRECT per autoDNA svetainę pagal teisinius reikalavimus, socialinio elgesio taisykles ir gerą praktiką, ir ypač atidžiai išlaikyti gerą autoDNA svetainės ir ASDIRECT reputaciją;

3.Jei filialai turi teisę įtraukti tokį turinį į kitas svetaines nei savo svetainę ar tinklaraštį, jie taip pat gali įtraukti nuorodas šiose svetainėse. ASDIRECT pasilieka teisę reikalauti, kad Partneriai pašalintų šias nuorodas iš konkrečios svetainės.

4.Tarpininkai taip pat gali įtraukti nuorodas banerių reklamose.

5.Atsakomybės partneriai įsipareigoja raštu informuoti ASDIRECT apie savo duomenų pasikeitimus ne vėliau kaip per 7 dienas nuo pasikeitimo įvykdymo raštu arba su partnerių programos e-pašto adresu afilio@autodna.lt.

6.Atsakomybės įsipareigoja informuoti ASDIRECT raštu arba filialo programos adresu afilio@autodna.lt, bet kokiu įvykiu, kuris gali turėti įtakos tolesniam susijusio partnerio ir ASDIRECT bendradarbiavimui ne vėliau kaip per 7 dienas nuo įvykis.

7. Filialai įsipareigoja informuoti ASDIRECT raštu arba su partnerių programos afilio@autodna.lt elektroninio pašto adresu per 7 dienas nuo bet kokių problemų, susijusių su prieiga prie „Partnerių“ tinklaraščio ar svetainės, tikimasi ištrinti svetainę, naudojimo teisių perleidimą ar partnerystės tinklaraščio ar svetainės nuosavybės teisę, taip pat visas kliūtis, nukreiptas į autoDNA svetainę, arba neįmanoma nukreipti potencialaus kliento į „Affiliate“ tinklaraštį ar svetainę.

8. Potencialaus kliento nukreipimas į autoDNA svetainę negali būti vykdomas pagal teisinius reikalavimus, socialinės elgesio taisykles ir gerą praktiką. Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas tam, kad tokia ASDIRECT reklama per autoDNA svetainę nebūtų įžeidžianti.

9. Potencialaus kliento nukreipimas į „AutoDNA“ svetainę naudojant nuorodą turėtų būti įmanomas tik tuo atveju, jei potencialus klientas spustelės tam tikrą lauką arba skirtuką tinklalapyje ar tinklaraštyje arba atlikdamas kitą galimą tokį potencialų ASDIRECT klientą.

10. Ypač draudžiama atlikti šiuos veiksmus:

a) didelių kiekių nepageidaujamo turinio, ypač el. laiškų ar reklaminės medžiagos, susijusių su autoDNA svetaine, siuntimas,

b) suteikti potencialiems klientams prieigą prie filialo siūlomos paslaugos arba leisti prisijungti prie partnerių svetainės ar tinklaraščio, naudojant nuorodą, pateiktą autoDNA svetainėje, arba naudojant ASDIRECT teikiamą paslaugą per autoDNA paslaugą,

c) potencialaus kliento nukreipimas į „AutoDNA“ svetainę iš partnerių svetainės ar tinklaraščio iš karto po to, kai potencialus klientas įvedė partnerių svetainę ar tinklaraštį,

d) skelbti partnerių svetainėje ar tinklaraštyje ar kitose interneto svetainėse bet kokias reklamines medžiagas, susijusias su, bet nepatvirtintomis ar nepateiktomis partneriui, ASDIRECT,

e) reklamuoti ASDIRECT siūlomą autoDNA svetainę ar paslaugą bet kokiais veiksmais, nenustatytais Partnerių sutartyje arba ASDIRECT raštu nepatvirtintomis;

f) įtraukiant į Partnerių svetainę ar tinklaraštį ar kitas svetaines bet kokį turinį ar medžiagą, dėl kurios interneto naudotojai gali tikėti, kad Partneris turi teisę į bet kokias teises į „AutoDNA“ paslaugą; ypatingas dėmesys turi būti skiriamas tam, kad jokiu būdu nebūtų siūloma, kad filialas teikia bet kokią paslaugą per autoDNA svetainę.

§ 5

Atlyginimas

1.Komisijai priklausančio komisinio atlygio dydis ir jo atsisakymo sąlygos nustatomos Partnerių ir ASDIRECT pasirašytose sutartyse.

2.Kiekvienas potencialaus kliento nukreipimo iš Partnerių svetainės ar tinklaraščio į autoDNA svetainę atvejis bus užregistruotas autoDNA svetainėje, išsaugant vadinamąjį partnerio failą. Mokėtinos sumos dydis bus apskaičiuojamas pagal klientų, kurie buvo nukreipti iš Partnerių svetainės ar tinklaraščio, apsilankymų skaičių ir nusipirko ASDRECT teikiamą paslaugą pagal Partnerių sutartyje nustatytas taisykles. Atlyginimas bus mokamas tik tais atvejais, kai klientas bus nukreiptas iš Partnerių svetainės ar tinklaraščio ir per 1 dieną nuo pirmojo peradresavimo per ASDIRECT teikiamą paslaugą per autoDNA svetainę. Atlyginimas bus apskaičiuotas remiantis kiekviena kliento įsigyta paslauga per 1 dieną nuo pirmojo nukreipimo iš Partnerių svetainės ar tinklaraščio, ty nuo tos dienos, kai buvo sukurtas „slapuko“ failas. Pasibaigus pirmiau minėtame sakinyje nurodytai dienai, atlyginimas bus mokamas tik tais atvejais, kai klientas, apibrėžtas pirmiau pateiktame sakinyje, nupirko paslaugą, kai jis vėl nukreipiamas iš Partnerių svetainės ar tinklaraščio po 1 dienos, nustatytos ankstesnį sakinį. Atlyginimas bus mokamas už kiekvieną kliento aptarnavimą per 1 dieną nuo tokio kito nukreipimo iš Partnerių svetainės ar dienoraščio, ty nuo tos dienos, kai buvo sukurtas „slapuko“ failas.

3.Finansuotojas turi teisę reikalauti atsiimti komisinį atlyginimą, kai atlyginimo suma yra ne mažesnė kaip 25.00 EUR neto.

4.Atlyginimas pervedamas į Partnerių banko sąskaitą. Partneris išrašys sąskaitas faktūras, mokėtinas per 21 dieną, remiantis atlyginimų skaičiavimo ataskaita, parengta iki kiekvieno mėnesio 7 dienos. Partneris turi teisę sąskaitoje faktūroje nurodyti sumą, pateiktą atlyginimų skaičiavimo ataskaitoje, sukurtoje „Balansas“ skirtuke Partnerių paskyroje.

5. Partneris įsipareigoja išduoti ir pristatyti ASDIRECT pagal šią sutartį mokėtinas sąskaitas ne vėliau kaip mėnesio, einančio po mėnesio ar mėnesių, už kurį turi būti sumokėta, septintą dieną. Kiekviena sąskaita-faktūra gaunama remiantis atlyginimų skaičiavimo ataskaita, sukurta Partnerių paskyros skirtuke „Balansas“.

6. Sąskaitos pateikiamos ASDIRECT elektroniniu paštu adresu: mokejimai.afilio@autodna.lt arba registruotu laišku ASDIRECT adresu.

7. Partneris įsipareigoja pateikti įvežimo liudijimo kopiją į nacionalinį oficialų verslo subjektų registrą (REGON), Mokesčių identifikavimo numerio (NIP) išdavimo liudijimo kopiją ir įvežimo liudijimo verslo įmonėje kopiją. veiklos registrą arba atnaujintą Nacionalinio teismo registro išrašą, jei to prašo ASDIRECT.

8. Partneris įsipareigoja perduoti pirmiau pateiktame skyriuje nustatytus dokumentus ne vėliau kaip per 7 dienas nuo to laiko, kai juos prašė ASDIRECT.

9.ASDIRECT pasilieka teisę atsisakyti sumokėti sąskaitoje faktūroje apskaičiuotą atlygį, jei kyla abejonių dėl Partnerių pateiktų dokumentų autentiškumo, atlyginimo sumos, susijusios su Partneriu, arba Partnerio teikiamos paslaugos kokybę. sąlygos, susijusios su partnerystės sutarties reikalavimais.

10. „ASDIRECT“ partnerystės sutarties nutraukimas su partneriu, dėl kurio kaltės, reiškia, kad filialas praranda teisę reikalauti atsiimti mokėtiną atlyginimą.

11. Partnerių sutarties nutraukimas, kai Partneris nutraukia sutartį, pasilieka teisę reikalauti atsiimti atlyginimą tik tuo atveju, jei mokėtina suma yra ne mažesnė kaip 25.00 EUR neto.

§ 6

ASDIRECT teisės

1.ASDIRECT pasilieka teisę sustabdyti ar atmesti atitinkamo filialo partnerio statusą arba nutraukti partnerystės sutartį nedelsiant, jei:

a) ASDIRECT turi pagrįstų priežasčių manyti, kad filialas vykdo veiksmus, prieštaraujančius teisiniams reikalavimams, socialinio elgesio taisyklėms ir gerajai praktikai, arba daro žalą ASDIRECT,

b) Partneris vykdo nesąžiningą ar prieštaraujančią šioms taisyklėms ar partnerystės sutarčiai,

c) Partneris nevykdo ar netinkamai vykdo įsipareigojimus pagal Partnerystės sutartį,

d) Partneris nustojo vykdyti 2 straipsnio 2 dalyje nustatytas sąlygas. Šių taisyklių 1 ir 2 dalyse arba partnerystės sutarties sąlygose,

e) tolesnis bendradarbiavimas gali pakenkti ASDIRECT reputacijai arba manoma, kad ASDIRECT atlieka neteisėtus veiksmus.

2.Bendruose skyriuose aprašytais atvejais Partneris privalo ištrinti netinkamą turinį, dėl kurio buvo sustabdytas ar atleidžiamas atitinkamo filialo filialas, arba nutraukiama Partnerystės sutartis ir paskelbiami tokio turinio rezultatai, nedelsiant.

3. Jei partneris nepašalina ankstesniame skyriuje nustatyto netinkamo turinio, ASDIRECT pasilieka teisę nesumokėti atlygio, priklausančio partneriui.

§ 7

Asmeniniai duomenys

1. Asmeninius duomenis, tvarkomus mūsų tinklalapyje šių taisyklių ir sąlygų tikslais, administruoja Paslaugų teikėjas. Kalbant apie tikslą ir apimtį, asmens duomenys tvarkomi pagal privatumo politiką, paskelbtą mūsų interneto svetainėje. Privatumo politikoje išvardytos taisyklės, taikytinos tvarkant asmens duomenis, kuriuos administratorius teikia teikdamas paslaugą per Tinklalapį. Jis nustato asmens duomenų tvarkymo pagrindą, tikslus ir apimtį bei asmenų, kurių asmens duomenys tvarkomi, teises. Taip pat nustatoma, kaip svetainė naudoja slapukus ir analitines priemones. Tinklalapio naudojimas yra savanoriškas, taigi ir Svetainės naudotojo asmens duomenų teikimas, išskyrus privatumo politikoje numatytus atvejus.

2. ASDIRECT tvarkys rangovų ir rangovų statusą pateikusių subjektų asmens duomenis pagal 2016 m. Balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl asmenų apsaugos tvarkant duomenis. asmens duomenų judėjimo ir laisvo tokių duomenų judėjimo bei panaikinančios Direktyvą 95/46 / EB (bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, GDPR).

§ 8

Sutarties nutraukimas

1.Įstaigos, kurios kreipiasi dėl filialo statuso, turi teisę bet kada atsisakyti dalyvauti Partnerių programoje. Norėdamas atsistatydinti, toks subjektas informuoja ASDIRECT apie atsistatydinimą el.

2.Palaikymo sutartis gali būti nutraukta pagal jame nustatytas sąlygas.

3.Kai ASDIRECT nustoja teikti paslaugas pagal autoDNA svetainę, ypač dėl svetainės ištrynimo ar nuosavybės teisių perleidimo kitam subjektui, Partnerių programa bus nutraukta tą dieną, kai įvyksta vienas iš tokių įvykių.

§ 9

Atsakomybė

a) ASDIRECT neatsako už tai, kad po potencialaus kliento nukreipimo į „AutoDNA“ svetainę iš „Affiliate“ svetainės ar tinklaraščio negali būti išsaugota Partnerio „slapuko“ byla.

§ 10

Baigiamosios nuostatos

1.ASDIRECT pasilieka teisę keisti šias taisykles. Šių taisyklių pakeitimai įsigalios tą dieną, kai jie bus paskelbti autoDNA svetainėje.

2.ASDIRECT informuoja Partnerį apie šių taisyklių keitimą. Priėmus tokius pakeitimus, Partneris turi teisę nutraukti Partnerystės sutartį per 14 dienų nuo pakeitimų įsigaliojimo, įspėjęs apie tai 30 dienų.

3.ASDIRECT pasilieka teisę nutraukti arba sustabdyti Partnerių programą bet kuriuo metu, kad būtų patogiau.

4.Iš neatitikimų tarp šių Taisyklių ir Partnerystės sutarties nuostatų, atitinkamai taikomos atitinkamos Partnerystės sutarties nuostatos.

5. Visi ginčai, susiję su šiomis taisyklėmis arba partnerystės sutartimi, sprendžiamas teismas, turintis jurisdikciją dėl ASDIRECT būstinės.

6.Su visais čia neišspręstais klausimais taikomos atitinkamos Lenkijos įstatymo nuostatos, ypač atsižvelgiant į Civilinio kodekso nuostatas.

Jei kalbų versijose yra neatitikimų, pirmenybė teikiama lenkų kalbai.

Jei kyla papildomų klausimų, kreipkitės per kontaktinę formą.

«Grįžti į pagrindinį puslapį