Registruotis:

Tai „autoDNA” Partnerystės programa.
Užpildykite mūsų registracijos formą.

Duomenys

*Atkreipkite dėmesį: mokesčių mokėtojo numerio formatas turi atitikti ISO-3166 standartą.
Laukelis neprivalomas.

Kontaktai

Adresas

Mokėjimo duomenys

 1. Duomenų valdytojas yra AUTODNA Sp. z o.o., įsikūrusi Lodzėje, g. Obywatelska 128/152, 94-104 Łódź, KRS (Nacionalinis teismų registras) Nr. 0000349742, NIP (mokesčių mokėtojo kodas): 5492391545, REGON (verslo identifikavimo numeris): 121164104. Su Valdytoju galite susisiekti Valdytojo korespondencijos adresu arba el. paštu: kontaktai@autodna.lt.
 2. Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi siekiant:
  1. Teikti Vartotojo paskyros paslaugą Valdytojo paslaugoje, remiantis priimtų taisyklių nuostatomis (BDAR 6 str. 1 skirsnio b papunktis) per visą šių paslaugų teikimo laikotarpį iki Vartotojo paskyros išregistravimo momento.;
  2. vykdyti savo įsipareigojimus, daugiausia susijusius su mokesčių ir apskaitos įstatymo nuostatomis (BDAR 6 str. 1 skirsnio c punktas) per visą šių teisės aktų numatytą laikotarpį;
  3. bet kokių galimų pretenzijų, kurios gali būti susijusios su AUTODNA Sp. z o.o. – kad būtų įgyvendintas mūsų teisėtas interesas užtikrinti pretenzijas pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f papunktį per teisės aktų, susijusių su pažeidimais, numatytą laikotarpį.
 3. Jūsų asmens duomenų gavėjais gali būti šalys, teikiančios ir palaikančios Valdytojo naudojamas informacines sistemas, bei šalys, teikiančios paslaugas, susijusias su dabartine Valdytojo veikla – pagal sudarytas asmens duomenų tvarkymo pavedimo sutartis ir užtikrinančios, kad atitinkamų techninių ir organizacinių priemonių, užtikrinančių duomenų privatumą, taikymą pirmiau minėtos šalys, taip pat valdžios institucijos, įgaliotos prieiti prie tokių duomenų, pagal galiojančius įstatymus.
 4. Turite teisę:
  1. pasiekti savo duomenis, taip pat taisyti, ištrinti ir apriboti jų tvarkymą, taip pat perduoti jūsų duomenis ir objektą, kuriuo jie tvarkomi;
  2. pateikti skundą dėl savo asmens duomenų tvarkymo priežiūros institucijai – Lenkijos duomenų apsaugos komisarui, kai manote, kad jūsų asmens duomenų tvarkymas pažeidžia BDAR nuostatas.
 5. Jūsų asmens duomenys nebus perduoti trečiajai šaliai ar tarptautinei organizacijai.
 6. Jūsų asmens duomenims nebus taikomas automatizuotas sprendimų priėmimas, įskaitant profiliavimą.
 7. Pateikti asmens duomenis būtina norint sukurti paskyrą afilio.autodna.lt svetainėje.