Kontaktų forma

Jeigu turite klausimų, su mumis susisiekti galite naudodami kontaktų formą.
Mūsų komanda atsakys kaip galėdama greičiau.

Linkėjimai,
autoDNA.lt komanda.
 1. Asmenų, naudojančių kontaktinę formą, asmens duomenų valdytojas yra AUTODNA Sp. z o.o., įsikūrusi Lodzėje, g. Obywatelska 128/152, 94-104 Łódź, KRS (Nacionalinis teismų registras) Nr. 0000349742, NIP (mokesčių mokėtojo kodas): 5492391545, REGON (verslo identifikavimo numeris): 121164104. Su Valdytoju galite susisiekti Valdytojo korespondencijos adresu arba el. paštu: kontaktai@autodna.lt.
 2. Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi siekiant:
  1. atsakyti į jūsų klausimą, pateiktą per kontaktinę formą – mūsų teisėto intereso užtikrinti bendravimą su paslaugos vartotoju įgyvendinimui ir atsakymą į AUTODNA Sp. z o.o. – pagal BDAR 6 straipsnio 1 skirsnio f punktą. Tokiu atveju Jūsų duomenys bus tvarkomi iki skundo dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo pateikimo arba ne ilgiau kaip 36 mėnesius nuo užklausos išsiuntimo dienos.
  2. bet kokių galimų pretenzijų, kurios galėtų būti susijusios su AUTODNA Sp. z o.o. – kad būtų įgyvendintas mūsų teisėtas interesas užtikrinti pretenzijas pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f papunktį per teisės aktų, susijusių su pažeidimais, numatytą laikotarpį.
 3. Jūsų asmens duomenų gavėjais gali būti šalys, teikiančios ir palaikančios Valdytojo naudojamas informacines sistemas, bei šalys, teikiančios paslaugas, susijusias su dabartine Valdytojo veikla – pagal sudarytas asmens duomenų tvarkymo pavedimo sutartis ir užtikrinančios, kad atitinkamų techninių ir organizacinių priemonių, užtikrinančių duomenų privatumą, taikymą pirmiau minėtos šalys, taip pat valdžios institucijos, įgaliotos prieiti prie tokių duomenų, pagal galiojančius įstatymus.
 4. Turite teisę:
  1. pasiekti savo duomenis, taip pat taisyti, ištrinti ir apriboti tvarkymą, taip pat perduoti jūsų duomenis ir objektą, kuriuo jie tvarkomi.
  2. pateikti skundą dėl jų asmens duomenų tvarkymo priežiūros institucijai – Lenkijos duomenų apsaugos komisarui, kai manote, kad jūsų asmens duomenų tvarkymas pažeidžia BDAR nuostatas.
 5. Jūsų asmens duomenys nebus perduoti trečiajai šaliai ar tarptautinei organizacijai.
 6. Jūsų asmens duomenims nebus taikomas automatizuotas sprendimų priėmimas, įskaitant profiliavimą.
 7. Asmens duomenų pateikimas yra savanoriškas, tačiau būtina siųsti užklausą naudojant kontaktinę formą.